POČETNA 2018-05-30T08:33:31+00:00

Šta je PDA?

/Production Data Analytics/

Sistem za prikupljanje, praćenje i analizu podataka iz proizvodnje u cilju povećanja produktivnosti i efikasnosti. Ozbiljne uštede i povećanja produktivnosti se kriju u informacijama koje su stalno prisutne, a koje se do sada nisu ili beležile ili obrađivale na odgovarajući način.

PDA kreira pravu sliku o dešavanjima u tokovima proizvodnje i omogućava da donesete prave odluke u pravo vreme.

ANALIZA
ZASTOJA

ANALIZA
PRODUKTIVNOSTI

ANALIZA GLOBALNIH INFORMACIJA

Optimizujte Vašu proizvodnju

Povećajte produktivnost

Ostvarite uštede

Pripremite se za INDUSTRIJU 4.0!