Šta je PDA? 2018-05-30T07:27:30+00:00

Šta je PDA?

Šta je PDA?

Sistem za prikupljanje, praćenje i analizu podataka iz proizvodnje u cilju povećanja produktivnosti i efikasnosti.

Ozbiljne uštede i povećanja produktivnosti se kriju u informacijama koje su stalno prisutne, a koje se do sada nisu ili beležile ili obrađivale na odgovarajući način.
PDA kreira pravu sliku o dešavanjima u tokovima proizvodnje i omogućava da donesete prave odluke u pravo vreme.

Sve informacije na jednom mestu

Prednost primene PDA sistema, pored podataka koje samostalno prikuplja, je mogućnosti povezivanja sa postojećim softverskim rešenjima koja se koriste u poslovanju. Time se ostvaruje adekvatno praćenje i analiza svih ključnih parametara na jednom mestu, nezavisno od sistema iz koga dolaze.

Postiže se znatno kvalitetnija obrada podataka, sa ciljem uočavanja problema u procesima, vršenjem analiza isplativosti njihovih popravki što kreira pravu sliku i omogućava donošenje pravih poslovnih odluka.

Modularni sistem

Osnovni delovi informacionog sistema PDA su moduli za upravljanje zastojima u proizvodnom procesu i za praćenje efikasnosti proizvodnog procesa. Oba modula se mogu povezati u jednu celinu, čime se dobija glavni kontrolni centar GDAza praćenje globalnih ključnih prodataka vezanih za proizvodnju, uključujući i podatke iz poslovnog sistema.

Delovi sistema su:
> PFA modul za analizu zastoja
> PEA modul za analizu produktivnosti
> GDA kontrolni centar koji povezuje module kao i ceo sistem sa poslovnim sistemom kompanije

Zanimaju Vas uštede?

PUSTIMO INFORMACIJE DA RADE ZA NAS!

KONTAKTIRAJETE NAS!